آرامگاه های اهواز

مقبره علی بن مهزیار اهوازی

مقبره علی بن مهزیار اهوازی در شهر اهواز واقع گردیده است.
مشاهده مقبره علی بن مهزیار اهوازی

استان

استان خوزستان

استان خوزستان

استان خوزستان در جنوب غربی ایران در کرانه خلیج فارس و اروندرود قرار دارد و مرکز استخراج نفت ایران به‌شمار می‌آید. شهر اهواز مرکز استان خوزستان است.
مشاهده استان خوزستان