آرامگاه های نیشابور

آرامگاه ابوعثمان سعید بن سلام مغربی

آرامگاه ابوعثمان سعید بن سلام مغربی در حومه شهر نیشابور، در منطقه ده شیخ واقع شده است.
مشاهده آرامگاه ابوعثمان سعید بن سلام مغربی

آرامگاه حکیم عمر خیام

حکیم عمر خیام (۴۲۷ هجری قمری - ۵۱۰ هجری قمری) فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و رباعی سرای ایرانی در دوره سلجوقی است.
مشاهده آرامگاه حکیم عمر خیام
آرامگاه شیخ عطار نیشابوری

آرامگاه شیخ عطار نیشابوری

فریدالدین عطار نیشابوری معروف به شیخ عطار نیشابوری عارف و شاعر نامی ایران است.
مشاهده آرامگاه شیخ عطار نیشابوری

آرامگاه فضل بن شاذان

فضل بن شاذان از یاران امام رضا (ع) بوده است. وی ۱۸۰ جلد کتاب در دفاع از حریم تشیع نوشته، که یکی از آنها کتاب الغیبة درباره امام زمان (ع) است.
مشاهده آرامگاه فضل بن شاذان

آرامگاه کمال الملک

محمد غفاری معروف به کمال الملک نقاش نامدار ایرانی در دوره معاصر است.
مشاهده آرامگاه کمال الملک

استان

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی یکی از استان‌های خراسان در شمال شرقی ایران به مرکزیت مشهد است. این استان با تقسیم استان خراسان به سه استان ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان رضوی