آرامگاه های ایلام

بقعه حاجی بختیار

بقعه حاجی بختیار در قسمت جنوبی روستایی به همین نام در شهرستان ایلام واقع شده است.
مشاهده بقعه حاجی بختیار

استان

استان ایلام

استان ایلام

استان ایلام یکی از استان‌های کشور ایران است که در باختر این کشور و در ناحیه‌ای کوهستانی و نیمه گرم قرار گرفته‌است. این استان از استان‌های کمابیش جنگلی ایران است.
مشاهده استان ایلام