کارگاه های تبریز

تبریز سرامیک

تبریز سرامیک

تبریز سرامیک انواع محصولات سرامیکی را عرضه می کند.
مشاهده تبریز سرامیک
سوزن دوزی ابریشم الوان ممقان

سوزن دوزی ابریشم الوان ممقان

سوزن دوزی ابریشم الوان ممقان انواع آثار رودوزی پارچه را عرضه می کند.
مشاهده سوزن دوزی ابریشم الوان ممقان
صنایع دستی دیبازر

صنایع دستی دیبازر

صنایع دستی دیبازر انواع صنایع دستی چرمی را عرضه می کند.
مشاهده صنایع دستی دیبازر

استان

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین استان ناحیه شمال غربی ایران محسوب می‌شود. این استان دارای آب و هوای سرد کوهستانی بوده و کل محدوده استان را کوه‌ها و ارتفاعات تشکیل داده‌اند.
مشاهده استان آذربایجان شرقی