کارگاه های زاهدان

صنایع دستی آنا

صنایع دستی آنا

صنایع دستی آنا انواع محصولات را در زمینه رودوزی روی پارچه عرضه می کند.
مشاهده صنایع دستی آنا
گالری آزات

گالری آزات

گالری آزات انواع عروسک های محلی بلوچ را در سبکی مدرن طراحی و عرضه می کند.
مشاهده گالری آزات

استان

استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران واقع است. سیستان شامل زابل و شهرهای اطرافش است و بلوچستان دربرگیرنده بقیه شهرها از زاهدان تا چابهار می‌باشد.
مشاهده استان سیستان و بلوچستان