کارگاه های اراک

گالری مسآبی

گالری مسآبی

گالری مسآبی انواع آثار میناکاری را عرضه می کند.
مشاهده گالری مسآبی

استان

استان مرکزی

استان مرکزی

استان مرکزی تقریباً در مرکز ایران قرار دارد. مهمترین انواع آب و هوای استان عبارتند از: آب و هوای نیمه بیابانی، آب و هوای معتدل کوهستانی همراه با زمستان سرد و تابستان معتدل، آب و هوای سرد کوهستانی با زمستانی سرد و برفی و تابستانی خنک
مشاهده استان مرکزی