کارگاه های قزوین

معرق کده نارون

معرق کده نارون

معرق کده نارون انواع آثار هنری چوبی را عرضه می کند.
مشاهده معرق کده نارون
تر تمیز

تر تمیز

تر تمیز انواع پارچه های دست باف سنتی از جمله چادرشب را عرضه می کند
مشاهده تر تمیز
عروسک های کیوانو

عروسک های کیوانو

عروسک های کیوانو انواع عروسک های محلی را طراحی و عرضه می کند.
مشاهده عروسک های کیوانو

استان

استان قزوین

استان قزوین

استان قزوین در بخش شمال غربی کشور واقع شده‌است. این استان از استان‌های تاریخی ایران بوده و آثار باستانی زیادی را در خود جای داده است.
مشاهده استان قزوین