کارگاه های شوشتر

مجتمع دیبا

مجتمع دیبا

مجتمع دیبا انواع پارچه های دستباف را عرضه می کند.
مشاهده مجتمع دیبا

استان

استان خوزستان

استان خوزستان

استان خوزستان در جنوب غربی ایران در کرانه خلیج فارس و اروندرود قرار دارد و مرکز استخراج نفت ایران به‌شمار می‌آید. شهر اهواز مرکز استان خوزستان است.
مشاهده استان خوزستان