کارگاه های کرمان

پته هنر فاخر

پته هنر فاخر

پته هنر فاخر انواع محصولات پته دوزی را عرضه می کند.
مشاهده پته هنر فاخر

استان

استان کرمان

استان کرمان

استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته است. تنوع آب و هوایی استان کرمان در خور توجه است. در نواحی شمال و شمال غربی، آب و هوا خشک، در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب و درجنوب غربی و مرکز، سرد و کوهستانی است.
مشاهده استان کرمان