کارگاه های کرمانشاه

شال بافی مولودی

شال بافی مولودی

شال بافی مولودی انواع شال ها و پارچه های دستباف را عرضه میکند.
مشاهده شال بافی مولودی

استان

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه از استان­های غربی به شمار می­آید. کرمانشاه از دید گوناگونی آب و هوائی دارای تنوع زیادی است و از لحاظ آب و هوایی دارای چهار فصل در یک زمان است.
مشاهده استان کرمانشاه