کارگاه های یزد

زیلوبافی زلفک اردکان

زیلوبافی زلفک اردکان

زیلوبافی زلفک اردکان انواع زیلوی دستباف را عرضه می کند.
مشاهده زیلوبافی زلفک اردکان
دارایی بافی تیوا

دارایی بافی تیوا

دارایی بافی تیوا انواع پارچه های دستباف را عرضه می کند.
مشاهده دارایی بافی تیوا

استان

استان یزد

استان یزد

استان یزد در مرکز ایران قرار گرفته است. در فصول بهار و تاستان، آب و هوای بیش‌تر مناطق استان، گرم و خشک و در فصول زمستان و پاییز سرد و نسبتاً مرطوب است.
مشاهده استان یزد