عشایر ایران

تاریخ عشایر ایران، تاریخ ایران است. نگاهی به تاریخ ایران این نکته را روشن می کند که بدون مطالعه تاریخ اقوام، ایلات و عشایر به درستی نمی توان تاریخ ایران را شناخت. بیشتر عشایر ایران در دامنه های رشته کوه زاگرس زندگی می کنند.

عشایر ایران، رشته کوه زاگرس، ایران
تصویر ها توسط حسن مقیمی

عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران
عشایر ایران

آخرین گالری ها

جزیره قشم

جزیره قشم

جزیره قشم، خلیج فارس، استان هرمزگان، ایران
مشاهده گالریمشاهده همه گالری ها
پرندگان مهاجر در تالاب انزلی

پرندگان مهاجر در تالاب انزلی

پرندگان مهاجر در تالاب انزلی، استان گیلان، ایران
مشاهده گالریمشاهده همه گالری ها
جشنواره قومی محلی بندر ترکمن

جشنواره قومی محلی بندر ترکمن

جشنواره قومی محلی بندر ترکمن، بندر ترکمن، استان گلستان، ایران
مشاهده گالریمشاهده همه گالری ها
روستای دویدوخ

روستای دویدوخ

روستای دویدوخ، استان خراسان شمالی، ایران
مشاهده گالریمشاهده همه گالری ها