درباره استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی یکی از استان‌های خراسان در شمال شرقی ایران به مرکزیت مشهد است که از شمال با ترکمنستان و استان خراسان شمالی، از غرب با استان سمنان، از جنوب غربی و جنوب با استان خراسان جنوبی و از شرق با افغانستان همسایه است. این استان با تقسیم استان خراسان به سه استان ایجاد شد.

مرکز استان

مشهد

مشهد

مشهد کلان شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. شهر مشهد، در شمال شرق ایران و در حوضه آبریز کشف رود، بین رشته کوه‌های بینالود و هزار مسجد واقع است.
مشاهده مشهد