درباره استان البرز

استان البرز سی و یکمین استان ایران است. شهر کرج، مرکز استان، چهارمین شهر پرجمعیت ایران پس از شهرهای تهران، مشهد و اصفهان محسوب می‌گردد. نام این استان از رشته‌کوه البرز گرفته شده‌است که بخش مهمی از آن از شمال این استان می‌گذرد.

مرکز استان

کرج

کرج

کرج مرکز استان البرز است. کرج در غرب تهران و در کرانه غربی رود کرج و در دامنه جنوبی رشته کوه البرز قرار گرفته است.
مشاهده کرج