درباره شهربابک

شهربابک یکی از شهرهای مهم استان کرمان و کشور است. وجود معادن عظیم مس و فیروزه و قرار داشتن این شهر در مسیر تهران به بندرعباس اهمیت آن را دوچندان کرده است. این شهر یکی از قطب های گردشگری ایران محسوب می‌گردد. این شهر در مسیر محور جنوب به شمال ایران قرار دارد. این شهر در غرب استان کرمان واقع شده است.  پیشینه این شهر به اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانیان می رسد. شهربابک جزو تاریخی ترین شهرهای استان کرمان است.

استان

استان کرمان

استان کرمان

استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته است. تنوع آب و هوایی استان کرمان در خور توجه است. در نواحی شمال و شمال غربی، آب و هوا خشک، در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب و درجنوب غربی و مرکز، سرد و کوهستانی است.
مشاهده استان کرمان