مکان های فرهنگی بجنورد

موزه حسینیه جاجرمی

موزه حسینیه جاجرمی

موزه حسینیه جاجرمی در مرکز شهر بجنورد و در بافت تاريخي شهر، در کوچه جاجرميها واقع شده است.
مشاهده موزه حسینیه جاجرمی

موزه مردم شناسی بجنورد

موزه مردم شناسی بجنورد در عمارت سردار مفخم قرار دارد.
مشاهده موزه مردم شناسی بجنورد

استان

استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد یکی از استان‌های کشور ایران است. این استان پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان شمالی