مکان های تاریخی خرم آباد

آسیاب گبری

آسیاب گبری مربوط به دوره ساسانیان است و در شهر خرم آباد، در محله پشته حسین آباد واقع شده است.
مشاهده آسیاب گبری

پل شکسته

پل شکسته یا پل شاپوری مربوط به دوره ساسانیان است و در جنوب شهر خرم آباد واقع شده است.
مشاهده پل شکسته

حمام گپ

حمام گپ مربوط به دوره صفویه است و در شهر خرم آباد، در خیابان حافظ واقع شده است.
مشاهده حمام گپ

زورخانه طیب

زورخانه طیب مربوط به اواخر دوره قاجار است و در شهر خرم آباد، در خیابان باستان واقع شده است.
مشاهده زورخانه طیب

سنگ نبشته

سنگ نبشته یک کتیبه سنگی، مربوط به قرن ششم هجری قمری و دوره سلجوقی است و در شهر خرم آباد، در خیابان شریعتی قرار دارد.
مشاهده سنگ نبشته

غار قمری

غار قمری مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در بالای سفید کوه، مشرف به شهر خرم آباد واقع شده است.
مشاهده غار قمری

غار کنجی

غار کنجی مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در جنوب شرقی شهر خرم آباد واقع شده است.
مشاهده غار کنجی

غار یافته

غار یافته در نزدیکی شهر خرم آباد واقع شده است.
مشاهده غار یافته
قلعه فلک الافلاک

قلعه فلک الافلاک

قلعه فلک الافلاک یا دژ شاپورخواست مربوط به دوره ساسانیان است و در مرکز شهر خرم آباد، بر فراز تپه ای مشرف به شهر خرم آباد واقع شده است.
مشاهده قلعه فلک الافلاک

کاروانسرای گوشه شهنشاه

کاروانسرای گوشه شهنشاه مربوط به دوره صفویه است و در ۲۰ کیلومتری غرب شهر خرم آباد، در روستایی به همین نام واقع شده است.
مشاهده کاروانسرای گوشه شهنشاه

گرداب سنگی

گرداب سنگی مربوط به دوره ساسانیان است و در مرکز شهر خرم آباد و در میان بافت قدیمی شهر، در کنار میدان تختی واقع شده است.
مشاهده گرداب سنگی

مناره آجری

مناره آجری مربوط به قرن چهارم هجری قمری و دوره آل بويه است و در جنوب شهر خرم آباد واقع شده است.
مشاهده مناره آجری

استان

استان لرستان

استان لرستان

استان لرستان یکی از استان‌های غربی ایران است. خرم‌آباد مرکز استان است. لرستان سرزمینی کوهستانی است و غیر از چند دشت محدود، سراسر آن را کوههای زاگرس پوشانده‌است.
مشاهده استان لرستان