مکان های تاریخی نیشابور

حمام قدیمی بازار نیشابور

حمام قدیمی بازار نیشابور مربوط به دوره صفویه است و در شهر نیشابور، بین خیابان فردوسی جنوبی و خیابان امام خمینی (ره) واقع شده است.
مشاهده حمام قدیمی بازار نیشابور

رباط قلعه وزیر

رباط قلعه وزیر مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان نیشابور، روستای قلعه وزیر واقع شده است.
مشاهده رباط قلعه وزیر

قلعه سرده

قلعه سرده مربوط به سده های ۶ تا ۸ هجری قمری است و در شهرستان نیشابور، روستای سرده واقع شده است.
مشاهده قلعه سرده
کاروانسرای شاه عباسی

کاروانسرای شاه عباسی

کاروانسرای شاه عباسی از بناهای دوره صفویه است که در بافت مرکزی شهر نیشابور، در خیابان امام خمینی (ره) واقع شده است.
مشاهده کاروانسرای شاه عباسی

کاروانسرای قدمگاه

کاروانسرای قدمگاه مربوط به دوره صفویه است و در شهرستان نیشابور، روستای قدمگاه واقع شده است.
مشاهده کاروانسرای قدمگاه

گنبد شه میر

گنبد شه میر مربوط به دوره سلجوقی است و در جنوب شهر نیشابور واقع شده است.
مشاهده گنبد شه میر

گنبد کلیدر

گنبد کلیدر مربوط به سده ۸ هجری قمری است و در شهرستان نیشابور، روستای کلیدر واقع شده است.
مشاهده گنبد کلیدر

محوطه تاریخی شادیاخ

محوطه تاریخی شادیاخ یکی از محله های شهر کهن نیشابور است.
مشاهده محوطه تاریخی شادیاخ

استان

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی یکی از استان‌های خراسان در شمال شرقی ایران به مرکزیت مشهد است. این استان با تقسیم استان خراسان به سه استان ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان رضوی