گردشگاه های بیرجند

باغ اکبریه

باغ اکبریه

باغ اکبریه مربوط به دوره قاجار است و در شهر بیرجند، در بلوار معلم واقع شده است.
مشاهده باغ اکبریه

باغ امیرآباد

باغ امیرآباد مربوط به دوره قاجار است و در ۵ کیلومتری غرب شهر بیرجند واقع شده است.
مشاهده باغ امیرآباد

باغ شوکت آباد

باغ شوکت آباد مربوط به دوره قاجار است و در روستایی به همین نام، در ۵ کیلومتری شرق شهر بیرجند واقع شده است.
مشاهده باغ شوکت آباد

باغ معصومیه

باغ معصومیه مربوط به دوره پهلوی است و در شهر بیرجند، در خیابان معصومیه واقع شده است.
مشاهده باغ معصومیه

استان

استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی در شرق ایران واقع شده و مرکز آن، شهر بیرجند است. استان خراسان جنوبی، پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان جنوبی