مکان های مذهبی سنندج

حسینیه امجد

حسینیه امجد مربوط به دوره قاجار است و در شهر سنندج، در خیابان صلاح الدین ایوبی واقع شده است.
مشاهده حسینیه امجد

کلیسای سنندج

کلیسای سنندج مربوط به اواخر دوره صفویه است و در شهر سنندج، در محله قدیمی آغه زمان واقع شده است.
مشاهده کلیسای سنندج

مسجد آویهنگ

مسجد آویهنگ مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان سنندج، در روستای آویهنگ واقع شده است.
مشاهده مسجد آویهنگ

مسجد جامع سنندج

مسجد جامع سنندج که به مسجد دارالاحسان نیز شهرت دارد، در بافت قدیمی شهر سنندج، در ضلع شمالی خیابان امام خمینی (ره) واقع شده است.
مشاهده مسجد جامع سنندج

مسجد خورشید لقا خانم

مسجد خورشید لقا خانم یکی از مساجد شهر سنندج است.
مشاهده مسجد خورشید لقا خانم

مسجد دارالامان

مسجد دارالامان مربوط به دوره قاجار است و در شهر سنندج، در خیابان فردوسی واقع شده است.
مشاهده مسجد دارالامان

مسجد رشید قلعه بیگی

مسجد رشید قلعه بیگی مربوط به اوایل دوره قاجار است و در ضلع جنوبی بازار سنندج واقع شده است.
مشاهده مسجد رشید قلعه بیگی

مسجد قوله

مسجد قوله مربوط به دوره صفویه است و در شهر سنندج، در بلوار کردستان واقع شده است.
مشاهده مسجد قوله

مسجد ملا احمد قیامتی

مسجد ملا احمد قیامتی مربوط به اواخر دوره صفویه و نیز دوره قاجار است و در شهر سنندج، در گذر آصف، در ورودی بازار واقع شده است.
مشاهده مسجد ملا احمد قیامتی

مسجد میرزا فرج الله وزیر

مسجد میرزا فرج الله وزیر مربوط به دوره های زند و قاجار است و در شهر سنندج، در خیابان ۱۷ شهریور واقع شده است.
مشاهده مسجد میرزا فرج الله وزیر

مسجد نگل

مسجد نگل در روستایی به همین نام در ۶۰ کیلومتری شهر سنندج، در مسیر جاده مریوان واقع شده است.
مشاهده مسجد نگل

مسجد وکیل

مسجد وکیل مربوط به اواخر دوره قاجار است و در شهر سنندج، در محله قطارچیان، در مجاورت عمارت وکیل الملک واقع شده است.
مشاهده مسجد وکیل

استان

استان کردستان

استان کردستان

استان کردستان یکی از استان‌های ایران است که در غرب کشور واقع شده است. این استان در دامنه‌ها و دشت‌های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته است.
مشاهده استان کردستان