آرامگاه های کرمان

آرامگاه خواجه اتابک

آرامگاه خواجه اتابک مربوط به اواخر قرن ششم هجری و دوره سلجوقی است و در شهر کرمان، در نزدیکی مسجد بازار واقع شده است.
مشاهده آرامگاه خواجه اتابک
گنبد مشتاقیه

گنبد مشتاقیه

گنبد مشتاقیه که به سه گنبدان نیز شهرت دارد، مربوط به دوره قاجار است و در شهر کرمان، در خیابان هفده شهریور واقع شده است.
مشاهده گنبد مشتاقیه

استان

استان کرمان

استان کرمان

استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته است. تنوع آب و هوایی استان کرمان در خور توجه است. در نواحی شمال و شمال غربی، آب و هوا خشک، در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب و درجنوب غربی و مرکز، سرد و کوهستانی است.
مشاهده استان کرمان