کارگاه های پارچه های دستبافت

ترمه رضایی یزد

تهران

ترمه رضایی یزد

ترمه، میراث تاریخی یزد، بافته ای منحصربفرد که ارزش والای خود را وامدار دستان هنرمند طراحی است که نقوش اصیل ایرانی را مینیاتورگونه در طول ماهها بر روی کاغذ طراحی، و سپس رنگ امیزی می کند.
مشاهده این کارگاه پارچه های دستبافتمشاهده تهران
دارایی بافی تیوا

یزد

دارایی بافی تیوا

دارایی بافی تیوا انواع پارچه های دستباف را عرضه می کند.
مشاهده این کارگاه پارچه های دستبافتمشاهده یزد
شال بافی مولودی

کرمانشاه

شال بافی مولودی

شال بافی مولودی انواع شال ها و پارچه های دستباف را عرضه میکند.
مشاهده این کارگاه پارچه های دستبافتمشاهده کرمانشاه
شعربافی خراسانی زاده

کاشان

شعربافی خراسانی زاده

شعربافی خراسانی زاده انواع پارچه های دستباف را عرضه می کند.
مشاهده این کارگاه پارچه های دستبافتمشاهده کاشان
شعربافی کاشان

کاشان

شعربافی کاشان

شعربافی کاشان انواع پارچه های دستباف را عرضه می کند.
مشاهده این کارگاه پارچه های دستبافتمشاهده کاشان
موج های دستباف

سنندج

موج های دستباف

موج های دستباف انواع پارچه های دستباف را عرضه می کند.
مشاهده این کارگاه پارچه های دستبافتمشاهده سنندج