درباره سفالگری

سفالگری یکی از صنایع دستی ایران است. سفالگری ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته شده از این طریق سفال می گویند.  سفالگری از نخستین صنایع بشر است و ظرف های سفالی، شاید یکی از قدیمی ترین ساخته های انسان است. از مشهورترین سفالینه ها می توان به کوزه و پیاله سفالین اشاره کرد. مرغوب ترین خاک در صنعت سفالگری خاک رس است که به دلیل وجود مقادیر بالای آهن در آن، به رنگ سرخ است.

کارگاه های سفالگری

کارگاه ها
برای سفالگری، 28 کارگاه لیست شده است.
مشاهده کارگاه های سفالگری