درباره تابلو فرش دستباف

تابلو فرش دستباف یکی از صنایع دستی ایران است. تابلو فرش به فرش هایی گفته می شود که جنبه تزیینی دارند و همانند تابلو قاب شده و بر روی دیوار نصب می گردند.

فروشگاه های تابلو فرش دستباف

برای تابلو فرش دستباف، 2 فروشگاه لیست شده است.
مشاهده فروشگاه های تابلو فرش دستباف